Newsroom

RateHawk

RateHawk, iki kat artan gelirle rekor kıran bir yıl olduğunu bildirdi

Seyahat profesyonelleri için otel, uçak bileti ve transfer rezervasyonu için çevrimiçi bir sistem olan RateHawk, 2023 yılının tamamı için rekor bir performans bildirdi. RateHawk’ın net rezervasyon değeri bir önceki yıla göre iki katına çıkarken, rezervasyon sayısı %85’lik bir büyüme kaydetti. RateHawk, ana şirketi olan Emerging Travel Group ile birlikte 2023’te 2,6 milyar dolarlık brüt işlem değerine ulaştı.

07 Mar 2024
RateHawk

RateHawk raportează un an record, cu cifra de afaceri dublată

RateHawk, un sistem online de rezervări hoteliere, bilete de avion și servicii de transfer pentru profesioniștii din domeniul turismului, raportează o performanță record pentru anul 2023. Valoarea netă a rezervărilor efectuate prin RateHawk s-a dublat față de anul precedent, în timp ce numărul rezervărilor a crescut cu 85%. RateHawk, împreună cu compania sa mamă, Emerging Travel Group, a atins o valoare brută a tranzacțiilor de 2,6 miliarde de dolari în 2023.

07 Mar 2024
RateHawk

RateHawk reports a record-breaking year with doubled revenue

RateHawk, an online system for booking hotels, air tickets, and transfers for travel professionals, reports record performance for the full year of 2023. RateHawk’s net booking value doubled from the prior year, while the number of bookings saw an 85% growth. RateHawk, along with its parent company, Emerging Travel Group, has achieved a gross transaction value of $2.6 billion in 2023.

06 Mar 2024
RateHawk

RateHawk odnotowuje rekordowy rok ze zdwojonymi przychodami

RateHawk, internetowy system rezerwacji hoteli, biletów lotniczych i transferów, odnotował rekordowe wyniki za cały rok 2023. Wartość rezerwacji netto przez RateHawk podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba rezerwacji wzrosła o 85%. RateHawk, wraz ze swoją spółką macierzystą, Emerging Travel Group, osiągnął w 2023 r. wartość transakcji brutto w wysokości 2,6 miliarda dolarów.

06 Mar 2024
RateHawk

RateHawk vermeldet Rekordjahr: Umsatz verdoppelt

RateHawk, ein Online-System zur Buchung von Hotels, Flugtickets und Transfers für den B2B Reisevertrieb, vermeldet für das Gesamtjahr 2023 ein Rekordergebnis. Der Nettobuchungswert von RateHawk hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, während die Anzahl der Buchungen um 85 % gestiegen ist. Zusammen mit seiner Muttergesellschaft, der Emerging Travel Group, hat RateHawk im Jahr 2023 einen Brutto-Transaktionswert von 2,6 Milliarden USD erreicht.

06 Mar 2024